Liên hệ

Người liên hệ KRICK HR
Tên Công ty TẬP ĐOÀN TAIPEI101
Địa chỉ Taipei 101, Krong Bavet, Cambodia
Email taipei101groups@gmail.com
Facebook HR Tùng Dương
Telegram @tungduonghr